Uslovi korištenja

We know the perfect place

Uslovi korištenja


1. Prihvaćanje pravila i uslova

Pristupanjem stranicama area.ba prihvaćate sva pravila i uslove korištenja ovih stranica.
Zadržavamo pravo, po vlastitom nahođenju, promjeniti, modificirati ili na drugi način izmjeniti uslove korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Takve izmjene će postati trenutno važeće po objavi istih.

Dužni ste redovito čitati pravila i uvjete korištenja, te se smatra da ste pristupanjem i korištenjem stranica ili bilo kojeg njezinog dijela upoznati s akutalnim pravilima i uslovima korištenja, te da ste ih razumjeli u cijelosti.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne prihvaćate slijedeća pravila i uvjete ili kasnije izmjene istih, ili postanete nezadovoljni s našim stranicama na bilo koji način, molimo Vas da odmah prekinute s korištenjem istih. U tom slučaju Vam predlažemo da nas obavijestite o Vašem problemu te ćemo učiniti sve što je moguće kako bi se posvetili rješavanju istog.

Za vrijeme pristupanja i korištenja stranicama, primjenjuju se navedeni uslovi i pravila korištenja kao i svi važeći primjenjivi zakoni Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.

2. Sadržaj stranica i odgovornost

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, datoteke, prikazi, fotografije, video snimke, zvukovi ili drugi materijali (u daljnjem tekstu “Sadržaj”) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica, ili linkani sa stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao.

Znači da ste u potpunosti odgovorni za sav Sadržaj kojeg objavite, pošaljete, postavite ili na drugi način učinite dostupnim putem stranica, pa slijedom toga area.ba ne daje nikakvu garanciju u pogledu tačnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

3. Sadržaji, stranice i usluge drugih davatelja

Area.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama, na Vas se odnose pravila i uslovi stranice na kojoj se nalazite.

Prihvaćate i saglasni ste da area.ba nije razvio tu stranicu, te nema kontrolu nad njom, i ne snosi odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.

Poslovni odnos između Vas i oglašivača-trgovca se isključivo odnosi na Vas i oglašivača-trgovca, te area.ba ne jamči za takve odnose, niti je odgovoran za sadržaj istog, niti za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.

4. Nedopušteni Sadržaji

Suglasni ste da nećete predavati oglase ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim Sadržaje:

 • koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću, predstavljaju zadiranje u tuđu privatnost ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama;
 • koji su po prirodni pornografski;
 • koji predstavljaju poticanje nezakonitih ili pornografskih transakcija;
 • koji uznemiravaju, omalovažavaju ili su neprijateljski orijentirani prema pojedincu ili skupini pojedinaca na osnovi vjerske ili spolne pripadnosti, seksualne orijentacije, rasne ili etničke pripadnosti, dobne skupine ili nekoj hendikepiranoj skupini;
 • koji sadrže osobne ili identifikacijske informacije o drugoj osobi bez izričitog odobrenja iste;
 • koji su lažni, prijevarni, koji pogrešno informiraju ili tvore “mamac ili poticaj”;
 • koji krše neko patentno pravo, tržišnu marku, trgovinsku tajnu, autorsko pravo ili druga prava bilo koje osobe, ili Sadržaj koji nemate pravo učiniti dostupnim po sili zakona ili temeljem ugovornog odnosa;
 • koji tvore ili sadrže “afiliate marketing”, “vezane preporuke”, “junk mail”, “spam,” “lančana pisma”, “piramidalne sustave” ili netražene komercijalne reklame;
 • koji tvore ili sadrže bilo koji oblik reklamiranja ili navođenja ako koji je objavljen u područjima area.ba stranica koja nisu predviđena za te sadržaje, ili je e-mailom poslano korisnicima area.ba koji nisu pismeno pristali da ih se kontaktira vezano za druge usluge, proizvode ili komecijalne interese;
 • koji sadrže linkove na komercijalne usluge ili internet stranice, osim u slučajevima koji su dopušteni ovim uslovima;
 • koji reklamiraju bilo koju nezakonitu uslugu ili prodaju bilo kojih artikala čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim pravom, uključujući bez ograničenja artikle čija je prodaja regulirana ili zabranjena pravom Federacije BiH i Bosne i Hercegovine;
 • koji sadrže sofwarske viruse ili bilo kakav drugi kompjutorski kod, datoteke ili programe dizajnirane da ometaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionalnost bilo kojeg kompjuterskog softwarea ili hardwarea ili telekomunikacijske opreme;
 • koji ometaju normalan tok dijaloga putem prekomjernog broja poruka upućenih serveru, ili na drugi način negativno utječu na korisnikovu sposobnost korištenja ovih stranica i usluga; ili
  koji koristi e-mail adrese koje pogrešno upućuju na pošiljatelja, ili falsificirana zaglavlja ili na drugi način izmjenjene znakove raspoznavanja kako bi prikrili porijeklo Sadržaja prenešenog posredstvom ovih stranica i usluga koje daju.

Dodatno ste saglasni da NEĆETE:

 • kontaktirati ikoga tko je zatražio da ga se ne kontaktira;
 • “uhoditi” ili na drugi način uznemiravati bilo koga;
 • prikupljati osobne podatke o drugim korisnicima za komercijalne ili nezakonite ciljeve;
 • koristiti se automatiziranim metodama, uključujući “spidere”, “robote”, “crawlere”, “data mining pools” ili slične kako bi se skidali podaci sa usluge objave oglasa – ukoliko ne postoji izričito odobrenje home.ba;
 • pokušavati ostvariti neovlašteni pristup kompjutorskim sustavima area.ba ili provoditi bilo kakvu aktivnost koja ometa, umanjuje kvalitetu, remeti rad, remeti funkcionalnost usluge koju nudi area.ba stranica; ili
 • koristiti se bilo kojim oblikom automatiziranog uređaja ili računalnog programa koji omogućava podnošenje objava na area.ba bez da se svaka objava ručno unese od strane autora istog, uključujući bez ograničenja, primjenu bilo kojeg takvog automatiziranog sredstva objave za masovno podnošenje objava, ili automatsko podnošenje objava u redovitim vremenskim intervalima.

5. Pristup usluzi

Home.ba Vam odobrava ograničeno, opozivo, ne-ekskluzivno odobrenje pristupa Usluzi za vlastite potrebe. Ovo odobrenje ne uključuje ikakvo prikupljanje, agregaciju, kopiranje, dupliciranje, prikazivanje ili derivativno korištenje Usluge niti primjenu “data mining”, “spidera” ili sličnih alata za prikupljanje i izvlačenje podataka u bilo koje svrhe osim kada je to izričito odobreno od strane area.ba.

6. Ograničenja usluge

Saglasni ste da area.ba može ograničiti korištenje usluge, uključujući maksimalan broj dana za kojih će sadržaj biti zadržan, maksimalan broj i veličina objava, e-mail poruka, ili drugog sadržaja koji može biti prenošen ili pohranjen putem usluge, kao i učestalost kojom možete pristupiti usluzi. Saglasni ste da nekretnine.net.hr nema nikakvu odgovornost za brisanje ili propust da pohrani bilo koji sadržaj održavan na ili prenešen posredstvom usluge. Saglasni ste da area.ba zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmjeni ili ukine uslugu (ili bilo koji dio iste) sa ili bez obavjesti, i da area.ba neće biti odgovoran Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmjene, privremeno obustavljanje ili ukidanje usluge.

7. Zabrana korištenja stranica

Area.ba zadržava pravo da pojedinom korisniku zabrani korištenje ovih stranica, ukoliko korisnik na bilo koji način krši ova pravila ili na drugi način usporava ili ometa rad stranica. Area.ba također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv tog korisnika i zahtjevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Nadalje, suglasni ste da area.ba nije odgovoran prema Vama ili bilo kojoj trećoj strani za zabranu korištenja ovim stranicama. Nadalje, suglasni ste da neće pokušavati koristiti naše stranice nakon navedene zabrane.

8. Autorska prava

Home d.o.o. je nositelj autorskih prava na stranicama area.ba, a koja se odnose na vlastite sadržaje internet stranica, uključujući, ali ne isključujući tekst, slike, format, baze podataka, sve ostale statističke i/ili animirane materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu).

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela stranica smatra se kršenjem autorskih prava Home d.o.o.

Home d.o.o. nije vlasnik sadržaja kojeg njezini korisnici objavljuju, međutim isti ga svojim zahtjevom za objavom na area.ba, neopozivo ovlašćuju da taj sadržaj koristi, kopira, prikazuje, objavljuje i distribuira.

Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ove stranice, osim uz suglasnost Home d.o.o.

Korisnik je slobodan koristiti sadržaj stranica are.ba samo za nekomercijalnu upotrebu. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način, osim kopiranje sadržaja stranica i pretraživanje na osobnom računalu, i/ili printanje jedne kopije, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Ukoliko smatrate da su Home d.o.o. povrijedili Vaša autorska prava molim Vas da nas o tome obavjestite.

Suglasni ste i prihvaćate da Home d.o.o. nije odgovorna za takvu povredu učinjenu od bilo koje treće strane.

9. Garancija

Home.ba ne odgovora niti garantira:

 1. tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga,
 2. ovlaštenje druge strane u zaključivanju ugovora, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje je isti koristio u poslovanju,
 3. da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku, i
 4. da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme.

Korištenje cookiesa
Korisnici su dužni provjeriti da li njihov internet pretraživač prihvaća cookiese koji su neophodni za nesmetano korištenje stranice. Ukoliko cookies na Vašem računalu nisu uključeni, nije u mogućnosti u potpunosti izvršiti zatraženu uslugu, te ne odgovaramo i ne uvažavamo naknadne reklamacije koje su vezane uz posljedice ne uključivanja cookiesa.

10. Usluge objave oglasa

Pored pravila iz tačke 4 ovih uvjeta oglašivači su dužni pridržavati se dodatno i slijedećih pravila:

 1. svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa, oglašivač je dužan ispuniti sve zatražene podatke o proizvodu/usluzi, u protivnom oglas neće biti objavljen.
 2. strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane area.ba
 3. home.ba ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržavamo pravo neobjavljivanja ili brisanja svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij
 4. home.ba ima pravo urediti ili izmijeniti ili ne objaviti oglase i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
 • kada je oglas predan u krivu rubriku
 • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
 • kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema area.ba ili nekom trećem
 • kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
 • te u svim drugim slučajevima navedenim u tački 4. ovih uvjeta.

11. Kršenje uslova i naknada štete

Home d.o.o. zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uslove, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica.

Home d.o.o. također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijeva naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Molimo Vas da prijavite svako kršenje ovih Pravila navodeći oglas koji treba pregledati.

12. Sudska nadležnost

Ova pravila i uslovi čine ugovor između Vas i area.ba. kojima se regulira vaše korištenje ovih stranica.
Uslovi i odnos između Vas i home.ba podliježu zakonima Bosne i Hercegovine koji reguliraju predmetne odnose.

U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.