Iznajmljivanje, Poslovno skladišni prostor

  • Iznajmljivanje » Poslovni prostori
  • 405_2
  • 405_3
  • 405_4

ID : 405-1

najam na upit

Izdaje se poslovno skladišni prostor cca.2000 m2 sa 300m2 offic-a Cijena na upit. Urbanisticke odrednice Lokacija objekta se nalazi u Blažuju. Na lokaciju se pristupa sa glavne saobraćajnice, tako da je predviđen jedan ulaz i za dostavna vozila i za kupce. Parcela je ograđena industrijskom ogradom, a ulaz opremljen kliznom kapijom. Na parceli je asfaltiran parking prostor od cca 1.500,00 m2, a pomenutom saobraćajnicom se izlazi i na industrijski kolosjek. Objekat posjeduje tri ulaza i to ulaz za kupce i osoblje koje radi u objektu, te dva garažna ulaza u skladišni prostor. Materijalizacija Objekat je projektovan kao montažna armirano-betonska konstrukcija. Pokrov i fasada su urađeni od sendvič panela. AB podna ploča skladišta ima za završni sloj fero-beton, a dvije etaže skladišnog dijela su međusobno vezane tretnim liftom visoke propusne moći. Na ostalom dijelu su korišteni visokokvalitetni materijali. Vanjska bravarija i staklene stijene prodajnog prostora su izgrađene od aluminijskih plastificiranih profila. Stepenište je popločano mermerom i montirana je stubišna ograda od rostfrajnog materijala, a u kancelarijskom prostoru je pod od hrastovih dužica. Svi pregradni prostori upravnog dijela su dodatno obloženi gipsanim pločama. Unutrašnja stolarija je od hrastvog masiva, mokri čvorovi su u marazzo keramici, svaki kat upravnog dijela ima neovisan sistem jednocijevnog grijanja, vatrodojavni sustav, te protuprovalni sistem i sistem videonadzora, razvedenu računarsku mrežu. Protivprovalna, vatrootporna vrata dijele stubište drugog sprata od skladišnog prostora s jedne i administrativnog dijela s druge strane. I prizemni dio skladišta, kao i njegov spratni dio te stubište, imaju hidrantsku mrežu s hidrantskim ormarićima i mlaznicama na svim ključnim tačkama.

Mapa lokacije

Agent: Edina

  • Telefon : +387 33 262 210
  • Fax : +387 33 262 211
  • E-mail : edina@area.ba

Edina
Opširnije

Kontakt

Loading...

Slične nekretnine